Restaurering av Attmar kyrka

Attmar kyrka har en lång historia, 1760-62 byggdes kyrkan men delar av den tidigare kyrkans murverk användes. Byggmästare var den kände kyrkobyggaren Daniel Hagman och till sin hjälp hade han gesällerna Pehr Hagmansson och Simon Geting. De båda gesällernas signaturer finns inristade i murverket på kyrkans vind och båda herrarna blev senare kända kyrkobyggare.

Stora delar av originalputsen från 1700-talet finns välbevarad kvar bakom senare tillskott av puts och kalkfärg. Kalken till det ursprungliga putsbruket är hämtat från Alnön utanför Sundsvall. Intressant nog innehåller putsbruket även tegelkross. Fasaderna var ursprungligen avfärgade i en orangegul kulör avfärgade med kalkfärg med tillsatt järnvitriol.

Under 2019 ska Attmar kyrka utvändigt restaureras. Fasaderna ska putslagas och avfärgas med kalkfärg. Fönstren ska rengöras och målas med traditionell linoljefärg. Projektör och projektledare för arbetet är Hifab.

  • Plats Sundsvall
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Tuna- Attmar församling
  • Prjojekttid 2019-pågående
  • Kompetenser Kulturmiljö,