Ramsele gamla kyrka och klockstapel

Ramsele gamla kyrka är en av få välbevarade medeltida kyrkor i Västernorrland. Den har genomgått mindre och större förändringar genom åren sedan den uppfördes på 1200-talet, en större förändring är första gången kyrkan kalkslås, av kronobåtsmannen Erik Olsson Frisk, 1731. Medeltida kyrkor var vanligtvis oputsade utvändigt, men under 1600 och 1700-talet slätputsade många medeltida kyrkor i Västernorrland.  Det finns utvändig puts kvar på Ramsele gamla kyrka från 1730 tal vilket är mycket ovanligt. Tak och fasader på kyrkan och klockstapeln genomgår nu en restaurering.

Medarbetare på Hifab har bidragit med projektering och tillståndsunderlaget inför restaureringen samt fungerar som projektledare med antikvarisk kompetens under arbetet med restaureringen av tak och fasader samt invändiga konserveringsåtgärder.

Ramsele gamla kyrkas klockstapel genomgår en restaurering.

  • Plats Sollefteå Kommun
  • Uppdrag Projektledning, projektering, antikvarisk kompetens
  • Uppdragsgivare Ramsele-Eds församling
  • Prjojekttid 2016-2020
  • Kompetenser Kulturmiljö,