Ramavtal Kriminalvårdens fastighetsenhet

Kriminalvårdens verksamhet bedrivs vid 32 häkten, 45 anstalter och 34 frivårdskontor och totalt hyr Kriminalvården ca 700 000 kvm lokaler till ett värde av ca 1,5 miljarder. Kriminalvården tillhör därmed en av Sveriges största hyresgäster på den öppna marknaden.

Hifab Lokalutveckling har tilldelats ramavtal för att stötta Kriminalvårdens fastighetsenhet. Enheten ansvarar bland annat för långsiktig planering av investeringar i fastigheter samt leder ny-/om-/tillbyggnads- och underhållsprojekt. Hifab Lokalutveckling är projektledare och experter inom utvecklingsarbete av fastighets- och lokalprojekt.

Foto: Kriminalvården. Rättscentrum i Göteborg