Projektledning när Bromma reningsverk renoveras

Hifab har tecknat ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall och stöttar nu beställaren med projektledning när Bromma reningsverk ska renoveras. Hifab ansvarar för projektledning när takförstärkningsåtgärder ska genomföras på reningsverkets försedimenteringsbassänger. I dessa bassänger genomgår vattnet en kemisk rening.

Bromma reningsverk är Stockholms första reningsverk som invigdes 1934. Reningsverket är beläget i nordvästra Stockholm och tar hand om avloppsvatten från ca 350 000 stockholmare samt från några av de nordliga kranskommunerna inom länet. Uppdraget beräknas vara klart i slutet av 2020.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Stockholm Vatten och Avfall
  • Prjojekttid 2019-2020
  • Kompetenser Anläggning,