Projektledning av ny pir på Arlanda

Fler och fler väljer att resa till och från Arlanda. Under 2016 passerade nästan 25 miljoner resenärer flygplatsen. Prognosen pekar på att år 2040 kommer nära 40 miljoner människor resa via Arlanda. För att kunna hantera tillväxten byggs Terminal 5 ut med ytterligare en pir. I och med detta uppnås både högre kapacitet samt ökad flexibilitet för bagagehantering, incheckning och säkerhetskontroll. Hifab har anlitats för att projektleda delar av det stora projektet som är en viktig del i Swedavias satsning att Arlanda blir Skandinaviens ledande flygplats.

  • Plats Arlanda Stockholm
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Swedavia
  • Kompetenser Anläggning,