Projekteringsledning för förskolor och skolor i växande Ale

Ett antal skolor och förskolor ska byggas eller byggas om för att möta lokalbehoven när Ale kommun expanderar. Inledningsvis ska en skola byggas om under pågående verksamhet samt två förskolor på vardera 2 000 m2 byggas. Totalt ska sju enheter uppföras med start senast 2021.

Ett mål är att på ett kostnadseffektivt och kreativt sätt återanvända delar av projekteringen genom ett modultänkande. Arbetet med kommunens tomter för nybyggnationerna innebär utmaningar i form av exempelvis saneringsbehov och låg bärighet. Projektet drivs som partnering med ByggDialog som byggpartner. Hifab står för projekteringsledning.

  • Plats Ale Kommun
  • Uppdrag Projekteringsledning
  • Uppdragsgivare Ale Kommun
  • Prjojekttid 2018-2021
  • Kompetenser Byggnader,