Projekteringsledare när Micasa bygger om servicehus

Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads omsorgsfastigheter och som tillgodoser staden med en stor del seniorbostäder.

Enskededalens servicehus uppfördes 1979 och i fastigheten finns bland annat ett vård- och omsorgsboende som drivs av Ersta Diakoni. 2005 förvärvade Micasa fastigheten och planerar nu för en ombyggnad av bostadsdelen till seniorboenden.

Hifab har ett ramavtal med Micasa och har sedan tidigare arbetat i flertalet projekt tillsammans, både inom projektledning, energikartläggning och installationssamordning. När Micasa ska bygga om ca 170 av lägenheterna i Dalens servicehus är Hifab med i planeringsfasen i rollen som ansvarig projekteringsledare.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projekteringsledning
  • Uppdragsgivare Micasa
  • Prjojekttid 2020-pågående
  • Kompetenser Byggnader,