Pilotprojekt för översyn av förskolor i Göteborg

Lokalförvaltningen och förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad genomför en översyn av stadens förskolor, bl a med avsikten att förlänga livslängden på de befintliga enheterna.

Hifab projektleder 20-års uppdateringen av en förskola i stadsdelen Västra Frölunda. Projektet ska etablera en standard för bland annat tillgänglighet för framtida projekt. Förskolan får en modern ventilationsanläggning som ger billigare drift och ett bättre inneklimat. Alla ytskikt renoveras och samtliga fönster byts ut.

I ett nära samarbete med beställare levererar Hifab miljöinventering i förstudien, kontrollansvar, projekteringsledning, byggledning och är ombud för beställare under produktionen. Hifab har förberett temporär flytt till evakueringslokaler för befintlig verksamhet.