Övra kapell

I den lilla byn Övra i skogarna i norra delen av Sollefteå kommun byggdes i slutet av 1800-talet en märklig byggnad som skulle fungera som både skola och kapell för ortens befolkning. I Övra bodde vid den här tiden många invandrare från Finland och Ryssland vilket kan förklara byggnadens ovanliga utförande. 1944 centraliserades skolan och byggnaden återinvigdes som enbart kapell. El kom till byn först 1958. Kapellet har genom sin ovanliga karaktär ett stort byggnadshistoriskt värde.

Övra kapell med tillhörande klockstapel och ekonomibyggnad genomgår en varsam ommålning med återgång till en ljusare röd kulör där Hifab fungerar som projektledare och projektör med antikvarisk kompetens.

Detalj från huvudingången – Övra kapell

  • Plats Sollefteå Kommun
  • Uppdrag Projektledning, projektering, antikvarisk kompetens
  • Uppdragsgivare Ådals-Lidens, Junsele, Resele o Eds pastorat
  • Prjojekttid 2016-2019
  • Kompetenser Kulturmiljö,