Stockholms brandstationer byggs om för att möta morgondagens behov

Farsta och Kungsholmens brandstationer ska byggas om för att möta räddningstjänstens alltmer komplexa behov. Målet är att modernisera, förkorta tid från larm till utryckning samt skapa en mer inkluderande arbetsmiljö med tillgänglighetsanpassade byggnader och flexibla omklädningsrum. Hifab är med och leder utvecklingen som projektledare, projekteringsledare och byggledare – och ansvarar även för miljöprojektledning från start till färdigställande.

Kungsholmens brandstation byggdes på 1930-talet och är idag i stort behov av en omfattande byggnadsteknisk upprustning samt anpassningar för att effektivisera brandförsvarets arbete. Även Farstas brandstation, som byggdes år 1956, har stora behov av teknisk upprustning och verksamhetsanpassning för att räddningstjänsten ska kunna fungera optimalt och bedrivas på ett modernt och effektivt sätt.

– Sedan vi kom in i projektet 2019 har vi arbetat med förstudie, programstudie och framtagande av förfrågningsunderlag. Projekten har stort fokus på det tekniska, då båda stationerna idag är tekniskt uttjänta. Ombyggnationerna ska resultera i ändamålsenliga lokaler för brandstationer och det finns ett tydligt logistikflöde som vi behöver förhålla oss till, säger Hans Eurenius, Projektledare på Hifab.

Då räddningstjänstens verksamhet behöver fungera som vanligt under själva byggtiden ingår det även att uppföra temporära brandstationer för evakuering. En utmanande uppgift då det ställs höga krav på lokalens placering och utformning.

– Vid utryckning finns det vissa punkter som räddningstjänsten ska kunna nå inom tio minuter och det får ta max 90 sekunder från att larmet går tills att de sitter i sina bilar. Så att hitta temporära stationer är inte helt lätt och det kräver mycket dialog och samarbete med andra aktörer i staden, berättar Cecilia De Besche, Projektledare på Hifab.

Med erfarenhet av om- och nybyggnationer av såväl brand- och polisstationer som andra typer av säkerhetsklassade fastigheter besitter Hifab både bred och specialiserad kompetens som är till stor nytta i det här projektet. Det, i kombination med ett nära samarbete med beställaren och verksamheten, är avgörande för att lyckas nå ett framgångsrikt resultat.

– Räddningstjänstens behov är vägledande i alla delar och därför har vi ett nära samarbete mellan dem oss samt vår beställare, Stockholms Fastighetskontor. I vanliga fall sitter brukaren på ”andra sidan bordet” men nu sitter de på samma sida som beställaren – vilket är ett måste för att säkerställa att renoveringen sker med hänsyn till alla krav från verksamheten, avslutar Hans och Cecilia.

Info:
Fastighetsägare: Fastighetskontoret, Stockholms stad, Projektansvarig Ylva Berglund
Hyresgäst: Storstockholms brandförsvar, Fastighetsansvarig Jan Persson

Foto: Storstockholms brandförsvar

 

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning, Miljösamordning
  • Uppdragsgivare Fastighetskontoret, Stockholms stad
  • Prjojekttid 2020-pågående