Ombyggnation av Norrlands universitetssjukhus

Västerbottens läns landsting har tagit fram en 5-årsplan för renovering av Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Inför kommande renovering flyttar stora delar av vårdverksamheten till tillfälliga vårdpaviljonger – moduler som är special­anpassade för sjukhusets verksamhet.

Hifab har varit involverade från start. Det inledande uppdraget omfattade behovsutredning och lokalplaneringsprocess för att utröna hur modulerna ska anpassas för vårdverksamhetens komplicerade utrustning. Hifab har även agerat projektledare för byggnationerna av de totalt 140 modulerna med en yta på ca 6 500 kvm. Resultatet av sjukhusrenoveringen ska bli sunda lokaler, väl anpassade för att möta morgondagens behov av hälso- och sjukvård.

  • Plats Umeå
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Västerbottens läns landsting
  • Prjojekttid 2017-pågående
  • Kompetenser Byggnader,