Modernisering av Ericsson Globe

Globenområdet är en viktig del av Stockholms stads förverkligande av Söderstaden, där idrotts-, kultur- och nöje ska samsas med etableringar inom handel, kontor och service. Ericsson Globe, som tronar över området, invigdes 1989 och har under åren utsatts för stort slitage. En modern och flexibel arena ska kunna möta ökade krav på idrotts- och kulturevenemang och Hifab har fått i uppdrag att utarbeta en plan för modernisering och underhåll av Globen, Annexet och Hovet.

Hifab är engagerade med ett tvärfunktionellt team, vilket innebär att allt ifrån övergripande projektledare till specialister är inkopplade. Vi ansvarar bland annat för framtagande av avancerade akustik- och ventilationslösningar samt genomför kalkyluppdrag för underlag för investeringsbeslut.

  • Plats Stockholm Globen
  • Uppdrag Projektledning, byggekonomi
  • Uppdragsgivare SGA Fastigheter AB
  • Prjojekttid 2017 – 2018
  • Kompetenser Byggnader, Byggekonomi,