Miljöcertifiering av Södra Källtorps Äldreboende

I samarbete med Västerås stad har Hemsö utvecklat och byggt Södra Källtorps äldreboende, en byggnad med 120 lägenheter och gemsamhetslokaler i fyra plan. 2021 stod boendet klart och Hifab har sedan dess samarbetat med Hemsö för att samordna och leda arbetet med att verifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver.

Certifiering enligt Miljöbyggnad utgörs av 15 olika indikatorer inom energi, inomhusmiljö och material. Varje indikator har olika krav som ska uppfyllas för att klara certifieringen. Att miljöcertifiera sina byggnader har flera fördelar för en fastighetsägare. Förutom att säkerställa en hög kvalitet samt värna om miljön kan det även vara ett sätt att möta de hållbarhetskrav som många hyresgäster har.

Hifab fick i uppdrag att bistå Hemsö med att verifiera miljöcertifieringen, ett uppdrag som innebär att följa upp att de krav och mål som sattes under projekteringen genomförts och följt med genom hela byggprocessen. Hifab har följt upp arbetet såväl på plats som i dokumentation. Hifab har också bistått med vissa beräkningar som behövts.

Generellt sett handlar rollen som samordnare vid certifieringar om att säkerställa att alla i projektgruppen känner till och har en förståelse för de krav som ska uppfyllas – och vad det konkret innebär i projekts olika skeden.

– Det jag har lärt mig i de miljöcertifieringsprojekt jag lett som samordnare är att det är viktigt att få med sig alla parter på banan tidigt i processen. Alla ska veta varför certifieringen görs och vad det innebär. Genom att skapa motivation hos hela projektgruppen blir det både enklare och roligare att arbeta med certifieringen och då kan arbetet hålla hela vägen ända in i mål, säger Johanna Öhgren, Miljöbyggnadssamordnare och Projektledare på Hifab.

Södra Källtorp blev i juni 2020 preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad 2.3, betyg Silver. Verifieringen som bekräftar att äldreboendet behåller sin miljöcertifierings blev klar i september 2023.

  • Plats Västerås
  • Uppdrag Samordning av miljöcertifiering
  • Uppdragsgivare Hemsö
  • Prjojekttid 2023