Miljö- och fuktsamordnare åt Riksbyggen

Nyproduktion enligt Miljöbyggnad Silver

Vid Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg sker just nu en stor förändring då några av torgets gamla byggnader har rivits och nya håller på att byggas. Området som byter namn till Selma stad kommer när allt står klart inrymma ca 1700 bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs Parkstråk.

Hifab ansvarar för miljö- och fuktsamordning under projektering och byggskede när Riksbyggen uppför bostadsrättsföreningarna Brf Dunungen och Brf Mårbacka som består av sex flerbostadshus med totalt 143 bostäder. Byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och även uppfylla kraven för Göteborgs stads miljöanpassat byggande. Inflyttning sker under år 2023.

Läs mer här.

  • Plats Göteborg
  • Uppdrag Ansvarar för miljö- och fuktsamordning
  • Uppdragsgivare Riksbyggen
  • Prjojekttid 2020 - pågående
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,