LVU-hem i Lidköping med integration mellan gammalt och nytt

Statens institutionsstyrelse, SiS, utvecklar ett befintligt LVU-hem i Margretelund i Lidköpings tätort. Befintliga och nya byggnader ägs av stiftelsen Anna-Lisa Lidbecks uppfostringsanstalt där Statens institutionsstyrelse är hyresgäst. Hemmet byggs ut med nytt boende, en ny skola samt en gymnastiksal. Projektet omfattar även projektering och byggande av parkeringsplatser, gång- och körvägar samt renovering av befintliga byggnader. På platsen finns äldre, delvis skyddsvärda byggnader som ingår i omvandlingen samt ett omgivande parkliknande område som omfattas av biotopskydd och hänsyn till vattendrag.

Hifab projekterar och byggleder detta projekt, där kommunen vill åstadkomma en god integration mellan gammalt och nytt. Byggnaderna ska samtidigt följa en specifik standard för institutionens behov. Hifab skapar, i nära samarbete med beställaren, lösningar för att kostnadseffektivt möta både dennes krav och de föreskrifter som finns i detaljplan. Projektet har hög miljöprestanda och ska slutföras 2020.