Lunds kommun bygger smarta parkeringshus

Lunds innerstad förtätas samtidigt som antalet bilar ökar. Lunds Kommuns Parkerings AB arbetar därför långsiktigt genom att bygga nya hållbara lösningar med p-platser inom Lunds tätort och exploateringsområden. Parkeringshuset Gasverket är ett sådant exempel där behov möter innovation. Bland annat kommer taket på byggnaden utgöras av solcellspaneler, något som kommer att tillföra ström för elbilsladdning och även för externt bruk.

Hifab ansvarar för samordningen och framdriften av entreprenaden åt byggherren. Entreprenaden är upphandlad i en delad entreprenad och Hifab har varit med hela vägen från projektering, anbudsförfrågan, anbudsutvärdering och tilldelning.

  • Plats Lund
  • Uppdrag Samordning och framdrift av entreprenad åt byggherren
  • Uppdragsgivare Lunds kommun
  • Prjojekttid 2018 - pågående
  • Kompetenser Byggnader,
  • Kontaktperson Anders Eson Welin, Anders.EsonWelin@hifab.se, 0704281601,