Kvarteret Gjuteriet – stadsutveckling i Limhamn

Kvarteret Gjuteriet ligger vid det gamla industriområdet i Limhamn, ett par kilometer från Malmö centrum. Här pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt och flertalet bostadsutvecklare har byggt nya bostäder i området. Här finns bland annat cykelpooler och bilpooler med miljöbilar vilket ger varje bostadsgäst möjlighet att leva klimatsmart och främjar en bilfri innerstad.

Hifab har varit involverad i områdets utveckling och ansvarade för byggledning av utbyggnaden av gator och VA. En stor utmaning med projektet har varit att samordna alla exploatörers och ledningsägares arbeten som pågått samtidigt som gator och VA byggts ut.