Kontrollansvarig för projekt Mälarbanan

Spånga station. Ny plattform med nytt tak.

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll nära Stockholm för att fler ska kunna ta tåget. Banan kapacitetsförstärks genom att byta ut befintlig anläggning och bygga fyra spår på sträckan. I projektet Mälarbanan byggs även nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby, Huvudsta och Sundbyberg. Utbyggnationen består även av två tunnlar, ett antal broar och gång- och cykelvägar.

Hifab är anlitade som resursstöd åt samtliga delar av projektet som berör bygglovsfrågor vilket innebär att agera kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen. Hifab finns med under hela bygglovsprocessen, söker bygglov, tar fram och följer upp kontrollplaner, deltar vid tekniskt samråd och ansöker om slutbesked.

Foto: Trafikverket, Mikael Ullén

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Kontrollansvarig
  • Uppdragsgivare Trafikverket
  • Prjojekttid 2019-pågående
  • Kompetenser Anläggning,