Kontrollansvarig för Nordens högsta kontor

Skanskas projekt Citygate kommer att bli Nordens högsta kontorshus och ett nytt landmärke i Göteborg.

Citygate kommer att ha en uthyrningsbar yta på hela 43 000 kvadrat och sträcker sig 37 våningar upp i luften. Med fokus på hållbarhet kommer kontorshuset att miljöcertifieras enligt LEED och Skanska kommer att ansöka om WELL-certifiering för hälsosamma arbetsplatser.

Hifab bistår Skanska med en kontrollansvarig i projektet med uppgift att säkerställa att alla myndighetsrelaterade bestämmelser efterlevs. Förutom Citygate är Hifab kontrollansvarig i ytterligare ett 20-tal Skanska-projekt som löper på kontinuerligt.