Illustration: LINK arkitektur

Karolinska Institutets Framtidens laboratorium

För att stärka Karolinska Institutets ställning inom forskning byggs delar av huvudbyggnaden på universitetsområdet i Flemingsberg om till ett modernt laboratorium. Framtidens laboratorium kommer bland annat omfatta ett nybyggt forskningshus och ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler. Lokaler och utrustning ska fungera som gemensamma resurser för effektivare utnyttjande och ökad samverkan mellan forskning, sjukvård och utbildning.

Hifab är projektledare på uppdrag av Akademiska Hus som är byggherre. Hifab bidrar även med specialistkompetens inom installation. De nya laboratorielokalerna är installationstäta och det krävs djup specialistkompetens för att samordna de komplexa system som ska installeras.

  • Plats Flemingsberg
  • Uppdrag Installationsledning, Projektledning
  • Uppdragsgivare Akademiska Hus
  • Kompetenser Installation,