Installation takhängd utrustning på NKS

Sjukhusvärlden är en komplex värld när det kommer till installationer. Infästningar, ventilation, el, gas med mera måste samsas om utrymmet i taket.

– Vi har samordnat installation av takhängd utrustning i det nya sjukhuset, vilket innefattar bland annat mediabryggor, försörjningspendlar, lampor och patientlyftar, förklarar Ola Oxelhag som är installationsledare på Hifab. Under hela bygget har vi utfört mätningar och kontroller för att garantera en bra installation av utrustningen. Rätt placering och rätt funktion är avgörande för att verksamheten ska kunna vårda på ett effektivt sätt.

Detta är ett av flera viktiga uppdrag som Hifab utför inom NKS-uppdraget. Hifab har bland annat ansvarat för installationssamordning, provningar, besiktningar och utredningar.

Exempel på takhängd utrustning i en sjukhussal. Foto: Ola Oxelhag

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Installationssamordning
  • Uppdragsgivare Stockholms Läns Landsting
  • Prjojekttid 2016 – 2017
  • Kompetenser Installation,