Huvudbesiktningsman när Helsingborgs central byggs om

Helsingborg C (f.d. Knutpunkten) är Helsingborgs främsta nav och mötesplats – mitt i city och med utsikt över sundet. Varje dag strömmar 40 000 personer genom Helsingborg C, den största kommunikationsknuten i nordvästra Skåne. Under våren 2019 inleds arbetet med att utveckla och förbättra Helsingborg C. Ny fasad, nya entréer, nya ytor och en helt ny matdestination är några av inslagen som tillsammans skapar en attraktiv miljö för resenärer och besökare.

Hifab är huvudbesiktningsman och vårt uppdrag omfattar alla besiktningsdiscipliner; el, transport, luft, styr, brandlarm och sprinkler. Inledningsvis är Hifab även med och granskar bygghandlingarna i projektet.

Illustration: Wihlborgs Fastigheter AB

  • Plats Helsingborg
  • Uppdrag Besiktningsuppdrag inom alla besiktningsdiscipliner
  • Uppdragsgivare Wihlborgs Fastigheter AB
  • Prjojekttid 2019-pågående
  • Kompetenser Byggnader,
  • Kontaktperson Anders Eson Welin, Anders.EsonWelin@hifab.se, 0704281601,