Hjältarnas hus

Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från de fyra nordligaste länen. Nu bygger Västerbottens läns landsting ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där någon drabbats av långvarig sjukdom. Hjältarnas Hus ska underlätta till lek med kompisar, där det friska kan stå i fokus och huset byggs precis intill sjukhuset. Hifab är ramavtalspartner till Västerbottens läns landsting och har anlitats som projektledare för projektet.

Läs mer om när Hjältarnas hus invigs.

  • Plats Umeå
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Västerbottens läns landsting
  • Prjojekttid 2016 – 2017
  • Kompetenser Byggnader,