Hifab stöttar AcadeMedia inom byggprocessen

I början av 2019 har Hifab återupptagit samarbetet med AcadeMedia genom ramavtal. I och med ett ökat behov av konsultstöd inom byggprocessens samtliga skeden har Hifab åter fått förtroende att stötta AcadeMedia. Hifab tar ett helhetsansvar genom att tillgodose och ge stöd vid upphandling av konsulttjänster för ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Fokus och målet i samarbetet är att förenkla upphandlingsprocessen, återanvända kunskap mellan projekt samt bättre uppföljning och styrning av kostnader.

Anna Gussetti på Hifab är samordnare för projektet:

– Det här är projekt där samverkan står högst upp på agendan. Sedan i våras har flertalet av Hifabs lokala kontor varit inblandade och vi arbetar tvärfunktionellt över våra kompetensområden. Projekten som vi är involverade i innefattar allt från byggnader, installation, byggekonomi, lokalutveckling och anläggning. Det är väldigt givande, både för kunden och för oss, när vi kan nyttja all vår kompetens på bästa sätt.

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag. De har drygt 79 000 elever på sina förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt ytterligare 100 000 vuxna på deras vuxenutbildningar.

  • Plats Sverige
  • Uppdragsgivare AcadeMedia
  • Prjojekttid 2019-löpande
  • Kompetenser Byggnader,