Hifab leder utveckling av modell för studie kring social hållbarhet

Gruvverksamhet har en lång historia i Sverige och på ett flertal orter är gruvans etablering avgörande för ortens existens och utveckling. Gruvan skapar arbetstillfällen vilket bidrar till ökad inflytt och bättre förutsättningar för ett rikt förenings- och kulturliv, fler mataffärer, skolor och andra viktiga komponenter för ett levande samhälle. Som medlem i ICMM* har det svenska metallföretaget Boliden åtagit sig att arbeta mer med sociala frågor och utreda verksamhetens miljömässiga, sociala samt socioekonomiska påverkan på lokalsamhällen – och Hifab har sedan våren 2022 stöttat Boliden i det här arbetet.

Idag har Boliden flera både aktiva och nedlagda gruvor som de ansvarar för. Hållbarhet har sedan länge präglat bolagets arbete och deras medlemskap i ICMM medför krav på att hållbarhetsarbetet ska ske på ett strukturerat sätt. Hifab fick under våren 2022 i uppdrag att stötta och vara rådgivande till Boliden kring dessa frågor. Först ut var en pilotstudie kring den nedlagda gruvan utanför Saxdalen i Dalarna. Gruvan stängdes på 1980-talet och idag har Boliden ingen verksamhet kvar på orten, men sandmagasin och spår från gruvan finns kvar. Studiens syfte var att ta reda på hur och i vilken omfattning samhället och dess invånare påverkats av Bolidens tidigare verksamhet och nedläggning.

– Vi inledde arbetet med ett platsbesök och genomförde därefter en enkätundersökning bland byns invånare och samlade in fakta kring aspekter kopplade till social hållbarhet. Det blev tydligt att gruvan haft en otroligt stor inverkan på Saxdalen. Den bidrog inte bara med arbetstillfällen utan även till ett levande samhälle med stark framtidstro, vilket dock förändrades när gruvan lades ner. Vi har sammanställt resultatet i en rapport som vi nyligen levererat till Boliden. Deras respons har varit väldigt positiv och vi har nu fått fortsatt förtroende och står inför att starta upp nästa projekt, berättar Jeanette Kjellberg, Avdelningschef på Hifab i Umeå.

Platsbesök i Saxdalen.

ICMM ställer krav på sina medlemmar att göra studier kring påverkan på miljö och sociala aspekter med max fem års mellanrum, för både aktiva och nedlagda gruvor. Hifab föreslog därför tidigt under arbetet med Saxdalen att utveckla en modell som även kan användas på andra gruvorter.

– Boliden gillade idén, så samtidigt som vi nu startar upp arbetet med att studera fler gruvorter arbetar vi parallellt med att utveckla en modell för hur liknande undersökningar ska kunna utföras på andra orter, med nedlagda, aktiva och kommande gruvetableringar. Ambitionen är att arbeta efter modellen och samtidigt förfina och förbättra den utifrån lärdomar och erfarenheter, säger Jeanette.

Modellen ska beskriva studiens tillvägagångssätt och kommer bestå av processbeskrivning, manual och rapportmallar med satta rubriker och instruktioner. Den kommer även innehålla ett enkätfrågebatteri samt rekommendationer kring vilka intressenter som ska involveras och vilka källor som är lämpliga att använda.

– Målet är att modellen ska vara ett tillräckligt bra stöd för att Boliden själva ska kunna använda den samt att studierna ska vara likvärdiga för alla gruvorter säger Elin Mattsson, Avdelningschef på Hifab i Gävle och avslutar:

Vi är stolta över att få vara med och utveckla Bolidens arbete i de här frågorna. Det är otroligt viktigt och givande och det kommer ge oss nya och viktiga insikter kring samhällsplanering och social hållbarhet i mindre orter – och vad som händer med ett samhälle när stora arbetsgivare försvinner eller etablerar sig.

 

* Som medlem i ICMM (International Council on Mining and Metals) har Boliden åtagit sig att implementera en internationell standard för hantering av anrikningssand, GISTM (Global Industry Standard on Tailings Management) vilket innebär ett åtagande att arbeta mer med sociala frågor och utreda verksamhetens såväl miljömässiga som sociala och socioekonomiska påverkan på lokalsamhällen.