Hifab delaktig i miljöcertifieringsprocess av grundskola

Dagsljusinsläpp och god arbetsmiljö för elever och lärare var viktiga parametrar när Glömstaskolan i Flemingsberg byggdes. Skolan har nu gått igenom Miljöbyggnads certifieringsprocess och fått betyg Silver. Hifab har varit delaktig i certifieringsprocessen och säkerställt att skolan uppfyller alla kriterier.

Glömstaskolan är en nybyggd grundskola i Flemingsberg, Huddinge kommun, med ca 700 elever i årskurs 4 till 9. Fastighetsägare är Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Byggnaden är en ljus och större byggnad, byggd i fyra våningsplan och med en särskild fönstersättning för att möjliggöra stort dagsljusinsläpp och god arbetsmiljö i skollokalerna. Den något oregelbundna placeringen av fönsterna ger också en speciell och lekfull karaktär åt byggnadens fasader. Den oregelbundenheten går igen även i interiören på Glömstaskolan. Istället för traditionella skolkorridorer finns möblerade ytor som på varierande sätt är tänkta att förenkla aktiviteter och inlärning. Mittpunkten i skolan är ljusgården som håller ihop samtliga våningsplan samtidigt som den ger ett stort insläpp av dagsljus.

Hifab har varit delaktig i certifieringsprocessen genom att säkerställa och verifiera att skolbyggnaden uppfyller alla kriterier för att uppnå betyg Silver enligt Miljöbyggnad. Glömstaskolans design och prestanda bedömdes till betyg Silver (näst högsta betyg). Byggnaden fick dessutom högsta betyg (Guld) för flera certifieringsindikatorer. Exempelvis bedömdes installationerna för energi och ventilation hålla hög guld-standard, vilket borgar för en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal nu och en lång tid framöver.

Fakta verifieringsprocess enligt Miljöbyggnad

Verifieringsdelen i en certifieringsprocess enligt Miljöbyggnad är den slutliga delen av certifieringsprocessen och innebär att en oberoende konsult ska verifiera att byggnaden överensstämmer med de tidigare handlingar som har upprättats i projekteringen. Det sker en kontroll att rätt produkter och material har dokumenterats och byggts in i byggnaden och att fönster och solskydd överensstämmer med de angivna förutsättningarna. Verifiering ska ske senast tre år från byggslut och den görs dels genom platsbesök där byggnaden fotas, dels studeras dokumentationen från bygget. En verifierad byggnad innebär ett kvitto på att byggnaden är godkänd och faktiskt är så bra som de ursprungliga handlingarna visade.

  • Plats Huddinge
  • Uppdrag Miljöcertifiering av skola
  • Uppdragsgivare Exengo Installationskonsult AB
  • Prjojekttid 2019
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,