Hifab BREEAM-certifierar Uppsalas nya stadshus

Sedan 2018 har Uppsala kommun renoverat, byggt om och byggt till sitt stadshus. Nu samlar kommunen all sin service under ett tak och i det nya stadshuset kommer det bland annat att finnas kommunala förvaltningar, förtroende valda politiker, utställningar, kontaktcenter, konferenscenter, vigselrum och restaurang.

Foto: Uppsala kommun

Som en fjäder i hatten för projektet blir nu Uppsala Stadshus nya tillbyggnad certifierad BREEAM-SE, nivå Excellent. Efter snart fem år börjar totalrenoveringen och tillbyggnaden av Uppsala kommuns stadshus bli klart. 13 000 kvm kulturskyddad byggnad har utökats till 26 000 kvm, en stor och komplex process med många aktörer över lång tid. Se bilder från hur bygget växer fram.

Hifabs hållbarhetschef David Lindgren har i tidigt skede upprättat ett miljö- och hållbarhetsprogram för projektet och har tillhandahållit BREEAM Assessor-kompetens under genomförandeskedet.
– I vårt hållbarhetsprogram har vi haft tydliga kriterier för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Och idag har vi en ny byggnad som är inkluderande och välkomnande för alla Uppsalas invånare. Den demokratiska processen stärks och nu kan kommunen erbjuda attraktiva och funktionella lokaler för kommunens medarbetare och besökare.


Film från det färdiga stadshuset. Bilder och film: Uppsala kommun

  • Plats Uppsala
  • Uppdrag BREEAM-certifiering
  • Uppdragsgivare Uppsala kommun
  • Prjojekttid 2019-2021
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,