Hifab är partneringledare när Färila kyrka restaureras i samverkan

Under 2019 kommer Färila kyrka, i Ljusdals kommun, genomgå en omfattande exteriör renovering. Projektet innefattar tak, fasader, fönster och kyrkklockor. Då utförandetiden är kort, arbetet ska vara färdigställt hösten 2019, har Ljusnans pastorat valt att handla upp projektet som en generalentreprenad i samverkan – så kallad partnering. Hifab är anlitad som partneringledare och sköter upphandling samt medverkar i projektet med hållbarhetstjänster och processledare. Hifab bidrar även med experter inom restaurering med antikvarisk kompetens.

  • Plats Härnösand
  • Uppdrag Partneringledare samt expertis inom restaurering med antikvarisk kompetens
  • Uppdragsgivare Ljusnans pastora
  • Prjojekttid 2019
  • Kompetenser Kulturmiljö,