Helhetsgrepp kring Nacka Energis nya kontor

Nacka Energis medarbetare planerar, projekterar och monterar utbyggnader, drift och underhåll av elnätet och distribuerar el till över 28 000 abonnenter i Nacka kommun.

Nacka Energi har tagit ett helhetsgrepp kring sin kontorslokal för att öka samverkan mellan organisationens olika delar. I samband med detta valde de att samlokalisera verksamhetens olika grenar och övergå till att arbeta i en öppen lösning för att ytterligare stärka samarbetet.

Hifab Lokalutveckling har stöttat Nacka Energi genom processen från en initial behovsanalys till att driva genomförandeskedets alla olika delar. Resultatet har lett till en positiv förändringsprocess och flytt.