Fullserviceanläggning för Möller Bil

Hifab har fått i uppdrag av Möller Eiendom att leda uppförandet av en ny bilanläggning i Uppsala. Hifab stöttar Möller Eiendom genom hela projektet, från framtagande av kravspecifikationer, upphandling, byggledning i alla skeden fram till överlämnande av en färdig anläggning. Hifab ansvarar även för kalkyluppdraget för att ta fram underlag för investeringsbeslut.

  • Plats Uppsala
  • Uppdragsgivare Möller Eiendom
  • Prjojekttid 2017-pågående
  • Kompetenser Byggnader, Byggekonomi,