Förbifart Stockholm

För den som vill passera Stockholm, eller ta sig mellan de norra och södra delarna, finns idag bara en större väg. Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm och ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Projektet kommer att möjliggöra ett enklare resande förbi och inom Stockholmsregionen, både med bil och kollektivtrafik.

Projektet som pågår sedan 2006 binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar därmed sårbarheten i Stockholmstrafiken. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel och i anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva kommer en av de större trafikplatserna att byggas.

Hifab har vunnit uppdraget ”Entreprenadledningsorganisation Förbifart Stockholm – delprojekt Kungens kurva”. Uppdraget för Hifab sträcker sig ca 10 år framåt och motsvarande projektets byggledning.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Byggledning
  • Uppdragsgivare Trafikverket
  • Prjojekttid 2014 - pågående
  • Kompetenser Anläggning,