Förberedande projekt i Gazipur och Khulna, Bangladesh

Hifab genomför ett projekt i Bangladesh för kunden ”Cities Development Initiative for Asia” (CDIA). Projektet är ett så kallat ”Förberedande tekniskt biståndsprojekt” och ett samarbete mellan Asiatiska utvecklingsbanken, CDIA och Bangladeshiska staten.

Hifabs uppdrag är att förbereda ett större investeringsprogram för de städer i Bangladesh som ligger i den ekonomiska tillväxtkorridor som löper genom Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar (BCIM). Hifab har studerat investeringar i infrastruktur i de prioriterade städerna Gazipur och Khulna, med fokus på avfallshantering, dränering och skydd mot översvämningar samt aktiviteter för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Avtalet tecknades med Asiatiska utvecklingsbanken, en av de största finansiärerna i CDIA.

 

  • Plats Bangladesh
  • Uppdrag Förstudier och projektering för två städer i Bangladesh
  • Uppdragsgivare Cities Development Initiative for Asia
  • Prjojekttid 2016-2017
  • Kompetenser Internationell,
  • Kontaktperson Nathalie Tranefeldt, nathalie.tranefeldt@hifab.se, 0768400901,