Falkträsket i Skellefteå blir attraktivt bostadsområde

Hifab stöttar Skellefteå kommun med bygg- och projektledning vid anläggandet av det nya bostadsområdet Falkträsket strax söder om centrala Skellefteå.

Skellefteå kommun, som är inne i ett expansivt läge med byggandet av bland annat Northvolts batterifabrik, behöver möjliggöra för folk att bo och leva i staden. Därför byggs nu bostadskvarter för ett sextiotal bostadshus i Falkträsket.

Nils Larsson är ansvarig för uppdraget och jobbar som anläggare och tillhör Hifabs kontor i Umeå.

– Det här är ett riktigt roligt projekt. Det är en bra beställare i en region med stark utveckling, säger Nils Larsson.

Det blivande bostadsområdet ligger ca 3 km från Skellefteå centrum och i anslutning till en liten sjö i naturskön miljö. Den ursprungliga vegetationen sparas i största möjliga mån och ett antal dammar anläggs för att hantera dagvatten i området.

Hifabs uppgift är att bygg- och projektleda anläggandet av gatu- och kvartersmark i området, samordna frågeställningar mellan beställaren, entreprenören, konsulter och allmänheten samt stödja beställaren i projektet.

Illustration @ Björnfabriken

  • Plats Skellefteå
  • Uppdrag Bygg- och projektledning
  • Uppdragsgivare Skellefteå kommun
  • Prjojekttid 2019-pågående
  • Kompetenser Anläggning,