Fackförbundet Vision byter till aktivitetsbaserade kontor

Vision är ett fackförbund för tjänstemän inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Under 2018 inledde förbundet ett arbete med att se över organisationens lokaler och arbetssätt vilket resulterade i projektet Framtidens arbetsplats. Fackförbundet beslutade att de skulle skapa en flexibel och varierad arbetsplats som stöttar ett digitalt arbetssätt med en vision om ett mänskligt arbetsliv där alla får plats och behövs.

Projektet att byta till aktivitetsbaserade kontor innefattar fackförbundets alla lokaler på sju orter i Sverige. Visions alla regionala center genomgår samma förändring och flyttar till nya lokaler i den takt deras befintliga lokalkontrakt löper ut. De nya lokalerna anpassas efter det koncept som tagits fram under arbetet med Framtidens arbetsplats. Centret i Linköping var pilotprojekt där man testade och förädlade arbetssättet.

Foto: Jason Strong

Hifab har stöttat kunden med följande:

 • Behovsanalys inför lokalsökning av evakueringslokal samt lokaler till 5 center i landet.
 • Förhandling med fastighetsägare för att säkerställa att Visions krav på lokalen inarbetas i hyresavtalet såsom planlösning, materialval och tekniska förutsättningar.
 • Medverkan i genomförandefasen som projektledare och samordning av delprojekt.
 • Representant för Vision vid hyresgästmöten vid ombyggnation av lokalerna.
 • Bevakning att Visions mål gällande Framtidens arbetsplats implementeras på kontoret.
 • Ansvarig för delprojekt IT, AV, flytt och inredning på förbundshuset i Stockholm.

Speciella förutsättningar i projektet/utmaningar

 • Förändring av arbetssätt till aktivitetsbaserat kontor.
 • Finna lämpliga lokaler som stödjer Visions Framtida Arbetssätt. Varje lokal har sin förutsättning men konceptet ska vara detsamma.
 • Driva projekten mestadels digitalt under pågående pandemi.
 • Flera parallella projekt i olika faser.
 • Uppfylla Vision mycket höga krav på tillgänglighet i sina lokaler.
 • Hållbarhetsfokus i varje fas. Minst 75% av möblerna ska vara från återbruk.

 • Plats Nationellt
 • Uppdrag Projektledning och förändringsledning vid lokalutveckling
 • Uppdragsgivare Fackförbundet Vision
 • Prjojekttid 2018 - pågående
 • Kompetenser Lokalutveckling,
 • Kontaktperson Malin Bernedotter Eklöf, malin.b.eklof@hifab.se, 0709152811,