Expertstöd inom projektdesign och utvärdering

Under projektet “Hållbara Livsstilar: genomförande, utvärdering och lärande” samarbetade fem kommuner tillsammans; Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå. Projektet innefattade planering, genomförande och utvärdering av insatser för hållbara livsstilar.

Hifabs uppdrag var att utvärdera och mäta effekter av de fem kommunernas insatser för att stärka hållbara livsstilar bland sina medborgare.

Under projektets gång coachade Hifabs hållbarhetskonsulter kommunerna i deras arbete. Hifab har samlat in lärdomar under projektets gång och tagit fram en handbok och workshopsmaterial. Handboken hjälper att förstå olika aspekter i planeringsarbetet, exempelvis definiering av syfte och vilka förutsättningar och faktorer som kan påverka utvärderingen av insatsens effekt.