Energikonsult för Locum

Locum genomför löpande energikartläggningar och energideklarationer i sitt fastighetsbestånd på ca 2 miljoner kvadratmeter. Med start hösten 2017 kommer Hifab i samarbete med Locum genomföra ett arbete med målsättningen att ta fram en så kostnadseffektiv arbetsprocess som möjligt. Samtidigt ser man över samordningen av de tre områdena – energikartläggningar, energideklarationer och OVK. En nulägeskartläggning av befintligt mediestatistikprogram kommer också att ske, detta för att se över eventuella brister och potentiella förbättringsområden.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Energikartläggningar och energideklarationer
  • Uppdragsgivare Locum
  • Prjojekttid 2017 - pågående
  • Kompetenser Energi,