Energikartläggning för minskad miljöpåverkan

Västerhuset AB äger och förvaltar ca 40 fastigheter i Jönköping och Skövde. Uppdraget för Hifab är att effektivisera energianvändningen i beståndet. På Hifab finns bred kompetens för att hantera miljö- och energifrågor. I uppdraget har våra specialister genomfört en energikartläggning och gjort en sammanställning av Västerhusets energi användning. Projektet har omfattat nulägesanalyser och förslag på åtgärder som ger effekt på fastigheternas energianvändning. Målsättningen är minskade energikostnader och minskad miljöpåverkan.

  • Plats Jönköping och Skövde
  • Uppdrag Energideklarationer och energikartläggning för minskade energikostnader och minskad miljöpåverkan
  • Uppdragsgivare Västerhuset AB
  • Prjojekttid 2017
  • Kompetenser Energi,