Energieffektiva fastigheter åt Micasa

Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Efter ett omfattande arbete med energideklarering av samtliga fastigheter påbörjades ett av de största projekten i Micasa Fastigheters historia; Energisparprojektet ESP. Mellan åren 2007-2012 utfördes energisparprojekt i 34 fastigheter. Åtgärderna utgjordes av ventilationsåtgärder, konverteringar från olja till bergvärme, frånluftsvärmeåtervinning samt egen energiproduktion i form av solfångare och solceller. Målet var att spara 30 % i berörda fastigheter.

Med ny teknik och moderniserade anläggningar fick Micasa verktygen för att uppnå målet med riktigt energieffektiva fastigheter. Arbetet tog alltså inte slut där utan kunden valde att i ett efterföljande steg påbörja ett driftoptimeringsprojekt som omfattade hela fastighetsbeståndet. Uppdraget gick ut på att uppnå lägsta möjliga energianvändning och energikostnad med bibehållen eller förbättrat inomhusklimat samt att säkerställa en kontinuerlig drift och optimal funktion för anläggningarna. Detta mynnade ut i en besparing för den totala energianvändningen på 44 % och att solvärmen ökade med 55 %.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projektledning, energideklaration, drift- och energioptimering
  • Uppdragsgivare Micasa Fastigheter AB
  • Prjojekttid 2007-2012 + 2012-2019
  • Kompetenser Energi,