Driftsamordnare för Sjölunda avloppsreningsverk

Sjölunda avloppsreningsverk ligger i norra delen av Malmö hamn och tar emot avloppsvatten från ca 300 000 personer i Malmö och Burlöv samt från delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala. Verket som togs i drift 1963 har byggts ut i omgångar och står inför en större ombyggnad de kommande 10 åren. Verket ska då moderniseras för att klara framtida utmaningar.

Hifab DU-Teknik stöttar VA Syd med driftsamordning av Sjölunda. Uppdraget innefattar daglig drift så som att bistå driftpersonalen vid akuta reparationer samt planera långsiktigt underhåll och hjälpa till med bemanningsplanering. I Hifabs uppdrag ingår även att stötta VA Syd i det långsiktiga planeringsarbetet vilket inkluderar investeringsbudgetering inför moderniseringen av verket. DU-Tekniks erfarenhet, främst från värme-och kraftindustrin, är högt värderad hos kunden.