Digital transformation i Stockholms kollektivtrafiks fastigheter

Hifab är med och bidrar till en större transformation inom Stockholms kollektivtrafik, när delar av förvaltningssystemet genomgår en digital utveckling. På uppdrag av Trafikförvaltningen har Hifab sedan 2018 arbetat i projektet och genomfört omfattande komponentinventering av fordonsdepåer för bussar och tåg.  

De senaste åren har Hifab varit med och bidragit till utvecklingen av Trafikförvaltningens databassystem för drift och skötsel av fastigheter. Fordonsdepåerna för bussar och tåg nyttjas av Stockholms kollektivtrafiks olika trafikutövare och Trafikförvaltningens ambition är att med den här förändringen underlätta samsyn och samordning gällande anläggningarnas drift, skötsel och underhåll.  

Redan 2018 fick Hifab i uppdrag att genomföra omfattande komponentinventeringar av bussdepåer och utvalda busstationer och allt eftersom har uppdraget utökats till att även omfatta järnvägsdepåer och perronger. Hifab utför komponentinventeringarna med flera statusbesiktningsförrättare inom olika fastighetstekniska discipliner, för att dokumentera upp samtliga objekt efter givna ramar. Därefter importeras informationen in i Trafikförvaltningens system – och skapar helt nya förutsättningar i framtiden för att planera drift, underhåll, inköp och budget kopplade till anläggningarna. 

Patrik Wildjang, Uppdragsledare på Hifab

– Med förvaltningssystemet skapas både en ökad transparens och kontroll kring fastigheternas skötsel och möjligheter för en mer kostnadseffektiv verksamhetsutveckling. Genom vårt uppdrag är vi med och bidrar till att kollektivtrafikens tillgänglighet, driftsäkerhet och underhållsrutiner förbättras – och i ett större perspektiv innebär våra insatser ett positivt bidrag till den bredare samhällsnyttan, säger Patrik Wildjang, Uppdragsledare på Hifab. 

  • Plats Stockholm
  • Uppdragsgivare Trafikförvaltningen
  • Prjojekttid 2018-2023