Byggnader för KI:s forskningsverksamhet miljöcertifieras

Hifab involverad när byggnader för forskning och utbildning på Karolinska Institutet miljöcertifieras.

På Karolinska sjukhusets campus i Flemingsberg ligger två större sammanlänkade byggnader – Medicinaren 23 och 25. Bägge byggnader är utformade för forskningsverksamhet och utbildning men inkluderar även kontor och restaurang. Medicinaren 25 är byggd specifikt för att erbjuda KI ändamålsenliga lokaler för så kallad translationell forskning, det vill säga använda grundforskningsresultat till praktik i sjukvård och feedback åter till grundforskningen. Byggnaderna har en större gemensam inglasad plaza vilket skapar en storslagen entré med fint dagsljusinsläpp till vistelseytorna som är fördelade på flera plan. Tillsammans omfattar de en yta om ca 36 000 kvadratmeter.

De preliminärcertifierade byggnaderna verifierades med bibehållet betyg Silver av Hifabs miljöbyggnadssamordnare.

Fakta verifieringsprocess enligt Miljöbyggnad

Verifieringsdelen i en certifieringsprocess enligt Miljöbyggnad är den slutliga delen av certifieringsprocessen och innebär att en oberoende konsult, här Hifab, verifierar att byggnaden överensstämmer med de tidigare handlingar som har upprättats i projekteringen. Det innebär att Hifab granskar bevis för samtliga certifieringsindikatorer, t.ex. kontroll att rätt produkter och material har byggts in i byggnaden och att fönster och solskydd överensstämmer med de angivna förutsättningarna, och intygar till SGBC (certifieringsorganet) att allt stämmer. Verifiering ska ske senast tre år från byggslut och den görs dels genom platsbesök där fastigheten fotas, dels studeras dokumentationen från bygget. En verifierad byggnad innebär ett kvitto på att byggnaden är godkänd och faktiskt är så bra som planerna ursprungligen visade.

  • Plats Flemingsberg, Huddinge
  • Uppdrag Miljöcertifiering av byggnader
  • Uppdragsgivare Fastighetsägare: Hemsö Fastigheter AB
  • Prjojekttid 2018-2019
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,