Byggekonomisk expertis när Stora Ursvik utvecklas

Stora Ursvik är Sundbybergs största utbyggnadsprojekt och ett av de största i länet. Området bebyggs till år 2026 med bostäder, gångstråk, parker och mötesplatser, idrottsanläggningar, torg, skolor och förskolor. Hifab är nu involverad i utvecklingen av de västra delarna av Ursvik där stort fokus ligger på att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel.

Hifab har bidragit med expertis inom byggekonomi vilket har inkluderat kostnadskalkyler och kvalitetssäkring. Hifab medverkar med både kalkylator och mätingenjör som är involverad inom områdena mark och anläggning.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Byggekonomisk expertis
  • Uppdragsgivare Sundbybergs stad
  • Prjojekttid 2019-pågående
  • Kompetenser Byggekonomi,