Besiktning Förskolan Sörgården i Tullinge

Den gamla förskolan från 1970-talet i Tullinge har rivits för att ge plats åt ett nybygge på cirka 1 600 kvadratmeter med åtta avdelningar för 160 barn. I nya Sörgården får barn och personal genomtänkta flexibla lokaler och en omväxlande utemiljö. Nybygget står klart sommaren 2017.

Fyra flygelliknande hus ska uppföras runt en innergård som blir en lugn och trygg plats för barnen. Utrymmena i byggnaden utformas så att avdelningarna ska kunna använda dem gemensamt och interaktivt för olika åldersgrupper. Varje avdelning vetter ut mot innergården på cirka 900 kvadratmeter. Yttertaket blir ett så kallat grönt tak och förnyelsebara material används genomgående.

Tack vare Hifabs kunnighet och goda relationer med Botkyrka kommun har uppdraget utvecklats från att från början inkludera kontrollansvar till att därefter även innehålla besiktningsansvar. Som huvudbesiktningsman har vi besiktigat bygg, rör, luft, styr, storkök och mark.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Besiktningsansvar och kontrollansvar
  • Uppdragsgivare Botkyrka kommun
  • Prjojekttid 2016 – 2017
  • Kompetenser Besiktning,