Besiktning av Medborgarhuset

Stockholms stad arbetar med att utveckla Medborgarhuset på Södermalm. Byggnaden, som tidigare har haft flera separata ingångar till de olika verksamheterna, kommer att utvecklas till ett hus där det blir enklare att mötas. Det blir en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats med inriktning på ”kropp, själ och bildning”.

Hifab ansvarar för en besiktningsgrupp på ca 15 besiktningsmän som tillsammans utför entreprenadbesiktningar. Projektet är omfattande och inkluderar många komplexa miljöer såsom Forsgrenska badet, idrottshall och gymutrymme, bibliotek och kulturskolans teaterverksamhet. Byggnaden är dessutom kulturhistoriskt klassad. Nyinvigningen av huset är planerad till sommaren 2020.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Entreprenadbesiktningar
  • Uppdragsgivare Stockholms stad
  • Prjojekttid 2018 - pågående
  • Kompetenser Besiktning,