Bageriet – ett unikt boende

På Kvarnholmen strax utanför Stockholms innerstad, i ett nytt växande bostadsområde genomför Oscar Properties nu en varsam restaurering och tillbyggnad av Bageriet. Byggnaden är en tidigare knäckebrödsfabrik från 1932 som nu omvandlas till 128 bostäder. Den ursprungliga byggnaden i rött Helsingborgstegel får en påbyggnad där vissa av bostäderna får en egen terrass och balkong. Även den befintliga silon har rivits för att skapa nya bjälklag. Teglet har plockats ner, knackats rent för hand för att sedan återanvändas vid uppbyggnad.

Hifab bistår med en hel produktionsledning bestående av projekteringsledare, inköpare, entreprenadingenjör, produktionschef och produktionsledare.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Byggledning
  • Uppdragsgivare Oscar Properties Bygg AB
  • Prjojekttid 2015 - pågående
  • Kompetenser Byggnader,