Gässlösa avloppsreningsverk

Borås befinner sig i en expansiv fas med en växande befolkning. För att klara ökade behov, och leva upp till hårdare krav på avloppsrening, ska stadens gamla avloppsreningsverk ersättas med ett nytt. Gässlösa avloppsreningsverk byggdes 1934 och ska nu monteras ner bit för bit. Totalt består den befintliga  anläggningen av 40 byggnader; allt ifrån bassänger och pumpstationer till biogasanläggningar och tankstationer.

Hifab bistår Borås Energi och Miljö med miljöinventering av mark och byggnader. Inventeringen kartlägger de ämnen och avlagringar som kan ha spridit sig i marken under nästan 100 år. Marken ska återställas för att kunna ge plats åt exempelvis nya bostäder.

  • Plats Borås
  • Uppdrag Miljöinventering av mark och byggnader
  • Uppdragsgivare Borås Energi och Miljö AB
  • Prjojekttid mars 2017 – juni 2018
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,