Energieffektivisering åt Vacse AB

Vacse är en aktör inom segmentet samhällsfastigheter med fastigheter såsom polishus, häkten och tingsrätter runt om i Sverige. Hifabs energiavdelning fick i uppdrag att energi- och driftoptimera Vacse AB:s fastighetsbestånd mellan 2016-2017.

Uppdraget gick ut på att genomföra inventeringar och genomgång av fastigheter samt genomföra optimeringsarbeten. Syftet var att optimera driftarbetet, erhålla en lägre energianvändning och generera mer miljövänliga hus. Projektet innefattade arbete med fastigheternas styrsystem, inställning av värme- och kylsystsem (kurvor), se över närvarostyrningar, loggning och uppföljning av avvikande data, arbete med energiläckage samt kunskapsöverföring till driftpersonal och hyresgäster.

BREEAM-certifiering av Vacses fastighetsbestånd

Under 2017 valde Vacse att certifiera hela sitt fastighetsbestånd enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM in use. I projektet har Hifab varit involverade som specialister och certifierade assessorer.

www.vacse.se

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projektledning, drift- och energioptimering
  • Uppdragsgivare Vacse AB
  • Prjojekttid 2016-2017
  • Kompetenser Energi,