jun 09, 2020

Polishuset i Rinkeby skapar trygghet

I veckan invigdes det nya polishuset i Rinkeby och polisen flyttar nu in med hela sin verksamhet. Inflytten kommer att pågå under sommaren och i september är allmänheten välkommen in i huset.

Hifab har varit involverad i projektet under de senaste tre åren och projektledarna Alexandra Aläng och Hans Eurenius blickar nu tillbaka på en intensiv period.

Som fastighetsägarens projektledare har vi varit inblandade både inom bygg och installation. Vår uppgift har varit att se till framdriften av projektet – vi ska ta oss framåt på ett så ekonomiskt och smidigt sätt som möjligt, sammanfattar Hans Eurenius.

Alexandra Aläng har jobbat heltid på projektet de senaste åren och hon konstaterar att hon har lärt sig mycket.

Det som har varit lite speciellt i det här projektet är de enorma säkerhetskrav som har funnits då vi jobbar med en säkerhetsklassad byggnad. Ena dagen har vi hanterar frågor gällande hur garageportarna ska fungera för att garantera en säker ut- och inpassage vid polisutryckning. Dagen därpå har vi diskuterat vilka buskar som planteras framför byggnaden, det får ju inte finnas någon risk att buskarna växer sig för höga för då kan de användas som gömställen. Det är detaljer som jag som projektledare i vanliga fall inte tänker på.

Alexandra Aläng och Hans Eurenius – projektledare på Hifab

Hans fyller i:

Just det här projektet kommer jag alltid komma ihåg. Jag kan projektleda 10 kontorsbyggen och de flyter alla ihop eftersom de ofta är väldigt lika i upplägget. Men det här polishuset är för mig något unikt. Både spännande och utmanande då vi har jobbat hårt för att efterfölja och leverera på alla krav som ställts.

En annan del som har varit annorlunda är att mitt i projektet så skedde en försäljning; fastighetsägaren Familjebostäder sålde fastigheten till Hemsö. Det innebar att Hifab fick kliva in och hjälpa till med försäljningen och samtidigt vara med om att byta uppdragsgivare. Alexandra minns en intensiv period där båda parter lärde känna varandra och satt upp strukturer för fortlöpande arbete. Hans berömmer sin kollega:

Det gäller att bygga upp ett förtroende och Alexandra som har varit heltidsanställd i det här projektet har verkligen lyckats fint. Vi har skapat ett bra samarbetsformat med Hemsö som alla inblandade har varit nöjda med.

Alexandra avslutar:

Nu är invigningen klar och vi har överlämnat till polisen så alla är väldigt glada. Det nya polishuset kommer att höja tryggheten i Rinkeby och vi märker redan nu att det har blivit lugnare i området, vilket många är tacksamma för. Polisen ser det som ett sätt att komma närmare medborgarna och vi är glada att vi har varit med och bidragit.

Polishuset i Rinkeby ska rymma runt 300 anställda, poliser och civila. Här ska allmänheten kunna komma för att göra polisanmälningar och skaffa pass. Även en del av de som svarar i polisens tipstelefon, 114 14, kommer sitta i huset.

  • Publiceratjun 09, 2020