okt 04, 2021

Patrik Schelin slutar som VD för Hifab Group under 2022

Styrelsen för Hifab Group och Patrik Schelin har kommit överens om att Patrik Schelin under 2022 kommer lämna sin roll som VD, en roll han har innehaft sedan mars 2016. Styrelsen har startat processen för att tillsätta en ny VD.

Patrik Schelin har under sina snart sex år som VD hanterat flera utmanande händelser på ett föredömligt sätt, samt genomfört ett omfattande och gediget arbete för att förstärka Hifabs konkurrenskraft. Hela ledningsgruppen har ersatts samtidigt som bolagets erbjudande har förfinats och anpassats till att bättre spegla rådande omvärldsförutsättningar. Trots dessa insatser har inte Hifab uppvisat den tillväxt och lönsamhet som kan förväntas av ett ledande projektledningsföretag. Styrelsen har därför beslutat att Hifab behöver en ny VD som kan tillföra nya infallsvinklar och erfarenheter till bolaget.

Patrik kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden eller till dess en ersättare tillträder, och därmed bidra till en smidig övergång.

Frågor

Vid frågor kontakta styrelsens ordförande Karin Annerwall Parö, telefon 073-412 66 62.

  • Publiceratokt 04, 2021