mar 09, 2020

Över 50 besiktningsmän på Hifab kraftsamlar

Hifabs besiktningsgrupp startar starkt nationellt kompetensnätverk.

Runt om i Sverige har Hifab över 50 besiktningsmän. Under hösten 2019 gick man samman och startade ett internt kompetensnätverk för att skapa möjligheter till viktiga samarbeten.

Farshad Saba, marknadsområdeschef Öst och sammankallande för besiktningsgruppen, berättar om nätverket:

– Vi ska utveckla vårt samarbeta och tillsammans vill vi hitta ett gemensamt arbetssätt där vi kan öka kvaliteten inom besiktningsbranschen.

Ett första viktigt steg som nu har tagits är att gruppen har börjat sammanställa alla besiktningskompetenser som finns inom Hifab.

– Genom att kartlägga våra medarbetares yrkeserfarenheter inom besiktning får vi en överblick av vår kompetensbank. På så sätt kan vi bättre möta våra kunders behov och efterfrågan.

Anders Eson Welin, avdelningschef för Hus i Malmö, är en av aktörerna bakom initiativet.

– Jag har själv jobbat som besiktningsman under en relativt kort period, från 2015. Det hela började med att jag såg många byggen som genomfördes på ett undermåligt sätt med flertalet krav som inte uppfylldes. Jag lockades av att kunna utveckla den här delen av branschen och därför gav jag mig in i besiktningens förlovade värld.

Besiktningsnätverket sträcker sig från Umeå i norr till Malmö i söder och innan årets slut hoppas Hifab kunna stoltsera med ytterligare 10-20 kompetenta besiktningsmän. Hifab har lång erfarenhet av besiktningar inom såväl fastigheter som anläggningar. Våra experter har tillgång till den tekniska och juridiska specialistkompetens som krävs för att utföra entreprenadbesiktningar för alla entreprenadformer. Läs mer här.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon ur besiktningsgruppen? Här har du kontaktuppgifterna:

  • Publiceratmar 09, 2020